PARAFIA RZYSKOKATOLICKA PW. PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO W PŁOTACH © 2019

UL. WOJSKA POLSKIEGO 1

72- 310 PŁOTY

ZOBACZ

DZIEJE PARAFII RZYMSKOKATOLICKIEJ pw. PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO

          Pierwsza katolicka świątynia została wybudowana w Płotach w 1277 roku w czasie lokacji miasta na prawie lubeckim i mieściła się na miejskim rynku. Ze względu na zły stan techniczny budowla została rozebrana w 1904 roku. Wówczas luterańscy mieszkańcy Płotów dysponowali już nowym kościołem znajdującym się na nowym miejscu. Jego budowa rozpoczęła się w dniu 17 marca 1902 roku poprzez symboliczne włożenie łopaty w ziemię przez pastora Wetzela i położenie kamienia węgielnego w dniu 8 czerwca tego samego roku. Środki finansowe na budowę pochodziły od zmarłego w 1895 roku fundatora świątyni - hrabiego Karla von der Osten, który w testamencie zapisał w tym celu 120 tysięcy marek. Część ziemi na budowę ofiarował właściciel pałacu w Płotach Karl von Bismarck. Prace budowlane były prowadzone w szybkim tempie, przy wielkim zaangażowaniu parafian, którzy przyczynili się do wyposażenia kościoła. Poświęcony został  w listopadzie 1903 roku.

         W roku 1945, po zakończeniu działań wojennych miasto Płoty znalazło się na terenie Polski. 2 października tegoż roku do parafii Płoty udaje się ks. Feliks Kwilas z Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej. W pierwszą niedzielę tego miesiąca odprawiona zostaje w Płotach pierwsza po wojnie Msza w obrządku rzymskokatolickim.

           Do dzisiejszego dnia w parafii posługują księża z Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej. Od 1954 roku pełniły w parafii posługę Siostry Benedyktynki, a od 1981 w parafii pracują Siostry Misjonarki Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej.

 

 

             W XII wieku, podczas chrystianizacji Pomorza, wiele istniejących wówczas osad handlowych przyjęło chrześcijaństwo w wyniku czego zaczęto wznosić chrześcijańskie świątynie. Także w Płotach w osadzie przygrodowej, musiał istnieć jakiś kościół. Świadczy o tym dokument lokacyjny, w którym czytamy o ziemi dla istniejącego kościoła. Natomiast już na przełomie XIII i XIV wieku istniał już duży kościół w Płotach. Wiemy o tym z zachowanych informacji o fundowanych przez ludność ołtarzach. W roku 1612 w czasie ogromnego, niszczącego całe miasto pożaru, płonie także świątynia. Odbudowy dokonano szybko, głównie dzięki znacznej pomocy udzielonej przez właścicieli miasta. Powstał Nowy Rynek ,na którym wybudowany został ratusz, wytyczono nowe ulice, szybko nastąpiła budowa kościoła. W roku 1617 został on oddany do użytku. Na liście ofiarodawców na budowę widnieje nazwisko holenderskiego ambasadora, a także księcia Radziwiłła. W międzyczasie doszło do podpisania aktu konfirmacji, najprawdopodobniej w dniu 14 kwietnia 1593 roku. Powstała Gmina Ewangelicka, a nieliczna grupa katolików na Msze Święte wyjeżdżała poza Płoty. Do XIX wieku zgromadzeni w Ewangelickiej Gminie wierni gromadzili się w małym kościółku znajdującym się na głównym rynku miasta. Jednak wraz rozwojem miasta i przypływem nowych obywateli, świątynia ta nie była w stanie pomieścić wszystkich wiernych. Zapadła więc decyzja o budowie nowego kościoła. Ostatni potomek właścicieli zamku, hrabia Karol von Osten zapisał na ten cel w testamencie 120 tysięcy marek. Wolą jego było, aby kościół upamiętniał obecność rodziny Ostenów w Płotach. Do dziś na ołtarzu głównym w naszym kościele widnieje nazwisko głównego fundatora świątyni. Zaplanowano , że kościół stanie na wolnym placu przy dawnej ulicy Karlińskiej ,na granicy miasta i zamku w Płotach. Początkiem budowy kościoła parafialnego był symboliczny akt wkopania łopaty w plac budowy przez ówczesnego pastora Wetzla. W 1902 roku 8 czerwca położono kamień węgielny pod budowę nowej świątyni. Budowa szła nadzwyczaj szybko, już 16 czerwca 1903 roku inwestycja była zakończona. Kościół nosi cechy neogotyckie. Wewnątrz na szczególną uwagę zasługują witraże z 1905 roku i organy za srebrnymi piszczałkami zakończone złoceniami. Wzrok przykuwają także drzwi wejściowe do świątyni z pięknymi mosiężnymi okuciami (odrestaurowane w 2011 roku) i wieża o wysokości 50 metrów wyraźnie górująca nad miastem ( odrestaurowana w 2011 roku).W 1945 roku, po zakończeniu działań wojennych miasto Płoty znalazło się na terenie Polski. 2 października tegoż roku do parafii Płoty udaje się ks. Feliks Kwilas z Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej. W pierwszą niedzielę tego miesiąca odprawił w Płotach pierwszą po wojnie Mszę św. w obrządku rzymskokatolickim. Od roku 1945 do chwili obecnej w parafii duszpasterstwo prowadzą księża z Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej . Jest to zgromadzenie zakonne założone w 1932 roku przez Prymasa Polski Księdza Kardynała Augusta Hlonda. Misją tego zgromadzenia jest opieka duszpasterska nad polskimi emigrantami. Od 1954 roku w parafii pełniły posługę Siostry Benedyktynki. Od 1981 roku do chwili obecnej w parafii posługę pełnią Siostry Misjonarki Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej. Misją tego zgromadzenia jest również opieka nad polskimi emigrantami.

 

Więcej informacji o Towarzystwie Chrystusowym dla Polonii Zagranicznej i Siostrach Misjonarkach Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej na :

www.chrystusowcy.pl

www.mchr.pl