PARAFIA RZYSKOKATOLICKA PW. PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO W PŁOTACH © 2019

UL. WOJSKA POLSKIEGO 1

72- 310 PŁOTY

ZOBACZ

HISTORIA

          Pierwsza katolicka świątynia została wybudowana w Płotach w 1277 roku w czasie lokacji miasta na prawie lubeckim i mieściła się na miejskim rynku. Ze względu na zły stan techniczny budowla została rozebrana w 1904 roku. Wówczas luterańscy mieszkańcy Płotów dysponowali już nowym kościołem znajdującym się na nowym miejscu. Jego budowa rozpoczęła się w dniu 17 marca 1902 roku poprzez symboliczne włożenie łopaty w ziemię przez pastora Wetzela i położenie kamienia węgielnego w dniu 8 czerwca tego samego roku. Środki finansowe na budowę pochodziły od zmarłego w 1895 roku fundatora świątyni - hrabiego Karla von der Osten, który w testamencie zapisał w tym celu 120 tysięcy marek. Część ziemi na budowę ofiarował właściciel pałacu w Płotach Karl von Bismarck. Prace budowlane były prowadzone w szybkim tempie, przy wielkim zaangażowaniu parafian, którzy przyczynili się do wyposażenia kościoła. Poświęcony został  w listopadzie 1903 roku.

         W roku 1945, po zakończeniu działań wojennych miasto Płoty znalazło się na terenie Polski. 2 października tegoż roku do parafii Płoty udaje się ks. Feliks Kwilas z Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej. W pierwszą niedzielę tego miesiąca odprawiona zostaje w Płotach pierwsza po wojnie Msza w obrządku rzymskokatolickim.

           Do dzisiejszego dnia w parafii posługują księża z Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej. Od 1954 roku pełniły w parafii posługę Siostry Benedyktynki, a od 1981 w parafii pracują Siostry Misjonarki Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej.

DUSZPATERZE

SIOSTRY

ks. prob. lic. Ryszard Szymanik SChr

ks. mgr Krzysztof Zubek SChr

ks. mgr Piotr Wróblewski SChr

s. Joanna Grześ MChR

s. Anna Pieczyńska MChR

s. Joanna Piela MChR